Игриви кончета 1:1 / 1:4

Гоблен „Игриви кончета"
Размер 1:1 - 21/25 см

Размер 1:4 - 41/50 см

Брой цветове 1:1 и 1:4 - 35 бр.
Комплектът съдържа необходимите конци ARIADNA или DMC в цели чилета,  разграфена гобленова панама, игла, схема с формат А4 и цветно изображение на готовия гоблен с легенда на използваните конци.

http://prejdiikonci.eu/clients/120/images/catalog/products/e99f200ded8541c0_235-Igrivi-koncheta-ARIADNA.jpg
 
http://prejdiikonci.eu/clients/120/images/catalog/products/05cf1bb99e0fb3c0_236-Igrivi-koncheta-DMC.jpghttp://prejdiikonci.eu/clients/120/images/catalog/products/f495aa1b2ef1181c_11.jpghttp://prejdiikonci.eu/clients/120/images/catalog/products/01a47c5347a45db3_14.jpg
 


Номер:

Производител:
МИЛЕНА СТИЛ

В Наличност:
Да

Цена:
23.00 лв.

 

МАРКА: