КОНЦИ МАШИННИ И РЪЧНИ

Предлагаме машински конци, ръчни конци и такива със специализирано приложение. Навиваме конци на ибришими и макари. Купуваме индустриални конци / конуси.