Лепящи апликации с БРОКАТ

Апликациите могат да се поставят чрез притискане, като в този случай не се препоръчва пране или чрез нагряване (около 60 секунди) с ютия, като в този случай се препоръчва пране до 30 градуса.

Резултати: 3