ЛЕНТИ

ТЪКАНИТЕ ЛЕНТИ от тази категория са произведени в завод Искра-Първомай.